Karaciğer midklavikuler hatta boyut 14 cm, konturu düzgün, marginal açıları 45 derece olup ekojenitesi tabiidir. V.Porta, İHV lümenleri patent, trombus ve periportal fibrozis izlenmedi. İntrahepatik-ekstrahepatik safra yolları normal