Hastaya 5 mCi Tc-99m MAG3 verildikten hemen sonra posterior pozisyonda renal dinamik görüntüler alındı. Dinamik takip sırasında 12. dakikada IV. diüretik verildi. Ardından bilgisayar sisteminde görüntüler işlemlendi. Sol