Diüretikli Dinamik Böbrek (Mag 3 İle) Sintigrafisi Raporu

Hastaya 5 mCi Tc-99m MAG3 verildikten hemen sonra posterior pozisyonda renal dinamik görüntüler alındı. Dinamik takip sırasında 12. dakikada IV. diüretik verildi. Ardından bilgisayar sisteminde görüntüler işlemlendi.

Sol böbreğin kanlanması abdominal aorta ile eş zamanlı başlamış ve yeterli düzeydedir. Sol böbrekte tübüler radyoaktivite tutulumu beklenilen düzeyde ve homojendir. Ekskresyon fonksiyonu zamanında ve spontan olarak başlamıştır. Çalışma boyunca yeterli düzeyde ekskresyon izlenmektedir.

Sağ böbreğin kanlanması sola oranla hafif azalmış olarak izlenmektedir. Sağ böbrekte tübüler radyoaktivite tutulumu azalmış ve heterojendir. Sağ böbreğin ekskresyon fonksiyonu orta ve alt zonda pelvikalisiyel alanlardaki aktivite stazlarına bağlı olarak belirgin uzamıştır. Çalışmanın 12. dakikasında yapılan IV. diüretik enjeksiyonuna rağmen böbrek içindeki radyo aktivite stazlarının devam ettiği ve diüretiğe yeerli yanıt vermediği izlenmektedi.r Çalışma süresince t1/2 değeri hesaplanamamıştır.

Böbreklerin toplam tübüler fonksiyonu paylaşım oranı:

Sağ böbrek: %46

Sol böbrek: %54

Sonuç: Kanlanması, tübüler ekstraksiyonu ve ekskresyon fonksiyonu normal sınırlarda izlenen sol böbrek, kanlanması ve tübüler ekstraksiyon fonksiyonu azalmış, ekskresyon fonksiyonu belirgin uzamış, diüretiğe yanıt vermeyen (obstrüktif tip dilatasyon) sağ böbrek MAG 3 sintigrafisi.

Bize Sorun!

Diüretikli Dinamik Böbrek (Mag 3 İle) Sintigrafisi Raporu konumuz ile ilgili soru veya sorularınız varsa cevaplıyoruz. Bize soru sormak isteyen değerli kullanıcılarımız aşağıdaki yorum kısmını kullanarak sorularınızı bizlere iletebilirsiniz. Sorulan soruları editörlerimiz günlük olarak cevaplamaktadır. Soru ve yorumlarınız bizler için değerlidir.

6 Comments

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Önceki yazıyı okuyun:
BT, Üst Abdomen Tomografi Raporu

Bu rapor iki tetkike aittir; Karaciğer büyüklüğü fizyolojik sınırların hemen üzerinde izlenmekte olup hepatosteatozis ile uyumlu dansite azalması mevcuttur. Safra...

Kapat
üroloji hastalıkları | upj darlığı | Böbrek Taşı Belirtileri | lezyon nedir | böbrek büyümesi